Il Divo & Katherine Jenkins interview – Arena Tour 2013 – Alex Befield [Il Divo & Katherine Jenkins Tour 2013]